Goed doel!

Stichting paardenopvang Achterhoek

Ik vind het bijzonder, dat ik met zulk mooi materiaal kan werken als paardenhaar. Vanuit de behoefte iets te doen voor de edele dieren, die het mij mogelijk maken om zulke mooie sieraden te maken, heb ik gezocht naar een manier om daar invulling  aan te geven. Die manier heb ik gevonden in de sponsoring van een stichting, die zich inzet voor mishandelde en verwaarloosde paarden.

Stichting paardenopvang Achterhoek is een initiatief van Gerrit Simmelink. Hij zet zich al jaren in voor een betere behandeling van paarden en pony’s. Hij heeft al vele dieren opgevangen en toen de aantallen bleven groeien, heeft hij in 2009 de stichting officieel laten registreren. Het voornaamste doel van de stichting is het opvangen van paarden en pony’s die verwaarloosd en/of mishandeld zijn. Met regelmaat zijn dit dieren die fysiek in orde zijn, maar, die door wat voor omstandigheden ook, mentaal in de knoop zijn geraakt. Bij de stichting krijgen deze paarden de tijd en de rust om weer paard te worden en te genieten van het leven. Per dier wordt er vervolgens gekeken wat het beste voor ze is. Als het mogelijk is wordt het paard herplaatst, soms alleen als stal-/weidemaatje waarmee geknuffeld en gepoetst kan worden, maar veel paarden kunnen gewoon nog recreatief bereden worden en krijgen zo een nieuwe kans in het leven. Deze manier van werken en het plaatselijke karakter van de stichting spreken mij enorm aan. Ik ben dan ook trots, dat ik hun goede werk kan steunen met een financiële bijdrage. Er gaat 5 % van de omzet van EDEL naar Stichting paardenopvang Achterhoek.

Wilt u meer informatie over de stichting, kijk dan eens op hun website

paardenopvangachterhoek.nl of volg ze op facebook